دربار و درباریان در دوره ی مادها و هخامنشیان

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

مدیر ارشد

چکیده

اطلاعات موجود در مورد درباریان سلطنتی مادها و هخامنشیان محدود بوده و قابل اعتماد نیستند . گزارشات هردوت (114/1) از بازی کورش جوان برای شاه شدن، بنظر می‌رسد که دربار مادها شامل: محافظان شخصی، پیام رسان ها، "چشم شاه" (نوعی عامل مخفی) و معماران می‌شد و بخاطر این بوده که در دربار شاه چنین مقاماتی بوده است . پسر جوان زمانی که کوروش بزرگ (559 – 30 ق. م. ) شد، به احتمال زیاد او نیز نظام درباری و رسوم مادها را ادامه داد. این آئین ها که شامل تشریفات سیاسی، خاک سپاری و آداب و رسوم ویژه‌ای می-شد که مادها نیز به نوبه خود از آشوری‌ها به ارث برده بودند، هرچند اطلاعات دقیقی در این مورد در دسترس نیست. طبق نظریات کتزیاس یکی از مسئولیت های درباری مربوط می‌شد به شراب گذار . اگرچه کتیبه های به دست آمده از بنای تخت جمشید و گنجینه ها شواهد کمی را در مورد دربار هخامنشی نمایان می سازند

کلیدواژه‌ها

موضوعات