واژه نامه اختصاصی

پ

  • پژوهش پژوهش تلاشی منسجم و نظام مند در جهت توسعه دانش موجود درباره موضوع هایی است که با آن ها سر و کار داریم.به عبارت ساده تر پژوهش کوششی است برای یافتن بهترین راه حل های ممکن در جهت حل مشکلات موجود در عرصه های مختلف زندگی. که این پژوهش می تواندفعالیتی منسجم برای رسیدن به شناختی روشن تر از مفاهیم پیرامون ماباشد.
  • پژوهشگر پژوهشگر کسی است که به دنبال پژوهش و تحقیق می رود تا کنجکاوی خود را ارضا کند و شکل یا مسأله ای را حل کند این پژوهشگر در درجه ی اول باید بینش داشته باشد یعنی باید بداند که چگونه بیاموزد و منابع را بشناسد. فرق مسأله و مشکل را بشناسد.

م

  • مسأله مسأله چیزی است که نمی دانیم و راه حل آن مجهول است.
  • مشکل مشکل همان موانع و محدودیت هایی است که ما راه حل آن را میدانیم ولی امکاناتش رانداریم