تماس با ما

شما میتوانید از راه های زیر با ما در تماس باشید:

1- پست الکترونیکی دوفصلنامه         ====>>>>        iranhistoryancient@gmail.com

2-برای پیام کوتاه و واتس آپ        ====>>>>        1720-320-920-0098

3- Email صاحب امتیاز               ====>>>>  mansour.hamdollahzadeh@srbiau.ac.ir

4- تکمیل فرم زیر :