راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

 راهنما و سیاست کلی دوفصلنامه مطالعات ایران کهن

نویسندگان محترم مقالات، برای تسریع در بررسی و انتشار به­ موقع نشریه، به نکات زیر توجه فرمایند:

1)             مقاله نباید پیش از این انتشار یافته یا هم‌زمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد. در زمان پذیرش مقاله برای چاپ، حقوق چاپ مقاله به این مجله انتقال می‌‌یابد و چاپ متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها تنها با اجازه نشریه قابل انجام است.
2)             نویسنده مسئول در پرانتز (نویسنده مسئول) و نویسنده همکار بدون پارانتز، مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی، دانشگاه محل تدریس/تحصیل، آدرس پست الکترونیک و تلفن همراه ذکر شود
3)             شروع پاراگراف های متن مقاله، به غیر از پاراگراف هایی که بلافاصله در زیر تیترهای اصلی می آیند، بایستی با فاصله یک سانتی متر نوشته شوند.
4)             مقاله باید شامل عنوان، نویسنده یا نویسندگان، چکیده، مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و منابع باشد. متن مقاله به زبان فارسی و چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد.
5)             در متن چکیده بایستی  هدف، روش‌، یافته‌ها و نتیجه‌گیری ذکر شده و از 270 کلمه تجاوز نکند. در پایان چکیده بایستی واژه های کلیدی (دست‌کم سه و حداکثر پنج واژه) ذکر شود.
6)             مقدمه شامل مرور کوتاهی بر ادبیات مربوط، معرفی متغیرها ، رابطه بین متغیرها و استدلال های مربوط به مسئله، هدف از انجام پژوهش با توجه به پیشینه آن و فرضیه‌های یا سوال های  مورد بررسی باشد.
7)             تمامی اصطلاحات تخصصی و اسامی انگلیسی بایستی زیرنویس شوند.
8)            عناوین جدول ها با ذکر شماره در بالا و تصاویر، نقشه ها، طرح ها و نمودارها با ذکر شماره (توضیحات و ذکر منبع) در زیر آورده شود.
9)           روش رفرنس نویسی در این فصلنامه  الگوی (American Psychological Association )  می باشد APA.  توضیحات(1)
10)         مقاله با محاسبه پاورقی و فهرست منابع،  بین 6500  تا 7200 کلمه می‌باشد ( حداکثر 20 صفحه ) و لزوماً دارای ساختار زیر (توضیحات 2) است که رعایت این ساختار از سوی ارائه‌کنندگان مقاله ضروری است.
11)           ارسال اسکن از اصل تصاویر و جداول ضروری است.
12)           ارسال مقاله فقط از طریق سامانه فصلنامه به آدرس ( http://www.historyancient.ir )پذیرفته می‌شود که ارسال‌کننده مقاله با ثبت‌نام در سامانه، و ورود با کاربری خود و با استفاده از  قسمت ارسال مقالات نسبت به ارسال مقاله اقدام می­کند
13)           مقالات برگرفته‌شده از پایان‌نامه‌های دانشجویی با نام استاد راهنما، دانشجو و مشاوران به‌صورت مشترک و با مسئولیت استاد راهنما منتشر خواهد شد.
14)           نامه رضایت استادان راهنما و مشاور باید هنگام ارسال مقاله در سامانه ضمیمه شود و  یا به ایمیل مجله ارسال گردد.
15)           نویسندة مسئول مقاله موظف به انجام کامل همة اصلاحاتی است که در مراحل داوری یا ویراستاری مقاله از او خواسته می‌شود.
16)           فرم تعهدنامه (توضیحات 3) تکمیل و بعد از امضای همه نویسندگان، از طریق سایت به آدرس ایمیل مجله، ارسال شود.
17)           مسئولیت کامل صحت و دقت متن نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم، نشانی منابع نقل‌قول‌ها، و مشخصات کتاب‌شناختی منابع در بخش کتاب‌نامه با نویسندة مسئول مقاله است.
18)           فصلنامه، در پذیرش، ویرایش، و اصلاح و رد‌ مقاله‌‌ها اختیار تام دارند.
 

توضیحات :

1-  رفرنس دهی در این فصلنامه :

 ارجاع داخل متن مقاله

 -         نام خانوادگی مؤلّف یا نام معروف، تاریخ نشر اثر: جلد/صفحه یا صفحات. نیازی به نوشتن  «ج» برای جلد و «ص» برای شمارة صفحات نیست. همچنین شمارة صفحات از راست به چپ نوشته شوند؛ مثال: (ابوشامه، 1418: 293/4-294).

 -         درصورتی ‌که به دو یا چند اثر چاپ‌شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتدا در منابع پایانی، با نوشتن «الف»، «ب» و... در کنار سال چاپ، آنها را از هم متمایز کنید و سپس در منابع داخلی، بعد از نام­خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه «الف»، «ب» یا... نوشته شود؛ برای مثال (زرین­کوب، 1368 الف: 26)

 -         ارجاع به اسناد تاریخی: (عنوان سند، شمارة سند: برگ)

 -         نقل قول مستقیم باید داخل گیومه قید شود و نشانی آن به ترتیب گفته‌شده، داخل پرانتز قرارگیرد.

 -         ارجاع پایانی (منابع)

 o       ارجاع به کتاب

- نام‌خانوادگی مؤلّف یا نام اشهر، نام مؤلّف، نام کتاب، نام و نام­خانوادگی مترجم یا مصحّح، جلد، نوبت چاپ، محل نشر، نام نشر (بدون ذکر واژۀ «انتشارات»)، تاریخ نشر.
- نام کتاب کج (ایرانیک) نوشته می­شود؛ بنابراین، از سیاه­کردن (بولد) یا قراردادن آن در گیومه پرهیز کنید.
- در صورتی­که مؤلّف منبع معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام مؤلّف می­شود.

 o       ارجاع به مقاله

ـ نام ­خانوادگی مؤلّف، نام مؤلّف، عنوان مقالة مورد استفاده در داخل گیومه، نام و نام­خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجله (ایرانیک و بدون ذکر واژۀ مجلّه)، دوره یا سال انتشار، شماره، شمارة صفحات مقاله (بدون ذکر حرف «ص»)، تاریخ نشر اثر.

 o       ارجاع به پایان­نامه

ـ نام­ خانوادگی مؤلّف، نام مؤلّف، عنوان رساله، مقطع دفاع شده، نام و نام­خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه و دانشکدۀ محلّ تحصیل دانشجو، سال دفاع.
- نام رسالۀ دکتری کج (ایرانیک) نوشته می­شود و عنوان پایان­نامۀ کارشناسی ارشد در گیومه قرار می‌گیرد.

 o       ارجاع به نسخۀ خطّی و اسناد

ـ نسخة خطی:  نام مشهور مؤلّف، نام مؤلّف، نام کتاب یا رسالۀ خطّی یا نسخۀ عکسی، شمارۀ نسخه، محلّ نگهداری.
- سند تاریخی: عنوان سند، شمارة طبقه­بندی، محل نگهداری.
- در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند، شمارۀ طبقه­بندی و دسترسی، نام آرشیو و برای میکروفیلم­ها افزون بر مشخصات کتاب، ذکر شمارۀ میکروفیلم و محلّ نگهداری ضروری است.

 o       ارجاع به وبگاه های اینترنتی

ـ نام­خانوادگی مؤلّف، نام مؤلّف، عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه)، نشانی الکترونیکی وبگاه، تاریخ درج مطلب در وبگاه.

 -         نکات دیگر دربارة ارجاعات و منابع

- ارجاعات مندرج در مقاله،‌ باید مستند و مبتنی بر منابع باشد و کوشش شود از معتبرترین منابع استفاده شود.
- هرگاه از مراجعی چند چاپ موجود باشد، استفاده از چاپ انتقادی،‌ اولی و مرجّح است.
- دربارۀ آثار مفقود و نیز منسوب،‌ به منابعی که از آنها یاد کرده و یا توضیحی داده‌اند، ارجاع داده ­­شود.
- هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع به منابع، در پی­نوشت ذکر شود.
- از شماره­گذاری یا قرادادن خط تیره در آغاز مدخل­های فهرست منابع پرهیز شود.
- منابع مقاله به صورت الفبایی و براساسِ نام خانوادگی مؤلّف تنظیم می­شود.
- منابعی که در پایان مقاله ذکر می­شود، باید همان منابعی باشد که در داخل متن استفاده شده است؛ از­این­رو، اگر منبعی تنها در پایان مقاله ذکر شود، امّا در متن بدان ارجاع داده نشده باشد، باید از منابع پایانی حذف شود.
- عنوان کتاب­ها و مقاله­ها در منابع پایان مقاله به­طور کامل ذکر شود.
- در فهرست منابع ابتدا منابع فارسی و عربی در یک بخش می‌‌آید و سپس منابع انگلیسی، فرانسوی و... در بخشی جداگانه ذکر می‌‌شود.
- در فهرست منابع، فهرست مقالات و اسناد نباید از فهرست کتاب­ها جدا نوشته شود.
-  در فهرست منابع درصورتی­که مشخصات منبعی بیش از یک سطر  شد، برای سطر دوم نیم سانتی­متر تورفتگی ایجاد شود.

 

-         علائم اختصاری

 هـ.ش: هجری شمسی          هـ.ق: هجری قمری       

 ق.م: قبل از میلاد               م: میلادی

 د: دوره                            ش: شماره                    فو: وفات 

 همان: منبع پیشین             همان­جا: همان منبع، همان جلد و همان صفحه     

 

2- ساختار مقالات مورد قبول فصلنامه :

اندازه صفحه 23 ارتفاع و 16 عرض
نرم افزار Word 2007 یا بالاتر
خط و قلم فارسی B Lotus
اندازه قلم فارسی  - در متن 12
اندازه قلم فارسی - عنوان ها ( تیترها) 14 B
ادازه قلم فارسی در زیرنویس  10
خط و قلم انگلیسی Times New  Roman
اندازه قلم انگلیسی  - در متن 12
اندازه قلم انگلیسی - عنوان 12 B
اندازه قلم فارسی در زیر نویس 10
فاصله سطرها 1
حاشیه از طرفین  2
حداکثر صفحات مقاله 20
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- تعهدنامه نویسنده(گان): 

به:  فصلنامه مطالعات ایران کهن

موضوع:  ارائه مقاله

با سلام؛

اینجانب ....................................................... ، نویسنده(گان) مسئول مقاله ................................................................... با ارائه آن به فصلنامه مطالعات ایران کهن ضمن پذیرش محتوای آن متعهد می شوم که این مقاله تاکنون به چاپ نرسیده است در حال حاضر برای چاپ در جای دیگری تحت بررسی نیست و تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی، آن را به نشریه دیگری ارسال نخواهم کرد. همچنین، متعهد می شوم محتوای مقاله به لحاظ علمی و تعداد و نام پدیدآوران به رؤیت دیگر همکاران پدیدآور مقاله رسیده و مورد تأیید قرار گرفته است.
اینجانب، در صورتی که خلاف هر یک از این تعهدات گزارش یا مشاهده شود و مسئولیت تمامی عواقب آن را برعهده خواهم داشت.

نام و نام خانوادگی

امضا