درباره نشریه

دوفصلنامه مطالعات ایران کهن ( دارای مجوز شماره 86939 هیات نظارت بر مطبوعات کشور ) به ‌منظور رشد و گسترش فرهنگ، تاریخ، و تمدن ایرانی، گسترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات وپژوهش های علمی، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند در حوزه تاریخ ایران باستان، تازه‌های پژوهشی صاحب‌ نظران حوزه تاریخی را منتشر می‌کند تا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد. رسالت مجموعه دست اندرکاران نشریه، افزایش کیفیت و ارتقاء جایگاه علمی آن به پشتوانه جلب مشارکت محققان و پژوهشگران موضوعات و مسائل مربوط به تاریخ ایران است که با ارسال مقالات و پژوهش های عالمانه و ارزشمند خود، می توانند نشریه را در زمینه دست یابی به اهداف علمی مورد نظر مساعدت کرده و موجبات ارتقاء جایگاه علمی دانش تاریخ را فراهم سازند.

  • معرفی، نقد و بررسی تحلیلی منابع تاریخ ایران با تاکید بر ایران باستان
  • معرفی، نقد و بررسی تحلیلی اسناد مرتبط با تاریخ ایران
  • تبیین اهمیت تاریخ نگاری و ضرورت شناخت تاریخ ایران
  • شناخت فرهنگ و تمدن اقوام مختلف ایرانی از نظر تاریخی
  • معرفی حکومتهای ایران
  • نقش حکومتها و خاندان ها در تحولات تاریخی ایران
  • نقش خاندانها  در توسعه فرهنگ و تمدن ایران
  • شناسایی شخصیتهای محلی موثر در تاریخ سیاسی، فرهنگی و تمدنی ایران
  • تاریخ هنری اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف ایران