اصول اخلاقی انتشار مقاله

 اصول اخلاقی انتشار مقاله در دوفصلنامه

از کلیه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع تکمیلی که مقالات‌شان را از طریق سامانه  نشریه مطالعات ایران کهن ارسال می‌کنند، درخواست می‌شود با دقت تمام دستورالعمل اخلاقی زیر را مطالعه و پس از اطمینان از تأمین کلیه شرایط مذکور در این منشور اقدام به ارسال مقاله کنند. بدیهی است بی‌توجهی به هریک  از مواد این دستورالعمل می تواند پی گیری های متناسب قانونی داشته باشد.

فصلنامه مطالعات ایران کهن خود را موظف به رعایت منشور اخلاق پژوهش نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می داند و در همین راستا مواردی که در ذیل می آید به عنوان استانداردهای اخلاقی برای متولیان مجله و همچنین نویسندگان و همکاران لازم الاجرا است :

1)     فصلنامه حساسیت فراوانی نسبت به مقالات انتحالی (منسوب به خود کردن کل یا قسمتی از مقاله بدون ارائه مستندات) دارد. بنابراین اگر فرد یا افرادی اقدام به ارسال مقاله ای کنند که بتوان آن را ذیل «انتحال» قرار داد، سردبیر مجاز است هرگونه اقدام قانونی لازم را انجام دهد. مرجع تشخیص دهنده انتحال، هیئت تحریریه است.

2)     نشریه از دریافت مقاله های پژوهشی معتبری که حاوی یافته های علمی جدید باشد استقبال می کند و ازچاپ مقاله های مبتنی بر گردآوری معذور است.

3)     مقاله‌های ارسال‌شده به فصلنامه می بایستی با رویکرد نشریه متناسب باشد.

4)     مقاله نباید پیش از این انتشار یافته یا هم‌زمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد. در زمان پذیرش مقاله برای چاپ، حقوق چاپ مقاله به این مجله انتقال می‌‌یابد و چاپ متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها تنها با اجازه نشریه قابل انجام است.

5)     نشریه در پذیرش، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله های دریافتی آزاد است.

6)      انتشار آثار ارسالی الزاما به معنای هم رأی بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد.

7)     نگاه سردبیر به تمام مقالات ارسالی به مجله بدون سوگیری بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی بر اساسصلاحیت مقالات و بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام و وابستگی سازمانینویسنده(گان) است.

8)     پاسخ نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله بر اساس نظرات دریافتی داوران و اعضای هیات تحریریه مجلهانجام می شود.

9)     ممکن است مقاله ای بخاطر سرقت علمی، عدم تناسب با حیطه موضوعی مجله ویا نداشتن حداقل های استاندارد لازم در بررسی اولیه و بدون طی شدن مراحل داوری رد شود.

10) حق رد مقالات مشتبه به عدم رعایت اصول اخلاقی برای سردبیر محفوظ است.

11) فصلنامه از دریافت گزارش خطاهای احتمالی در مقالات منتشره در مجله استقبال می کند. در صورتتایید، خطاهای مکشوفه در اسرع وقت به سمع مخاطبان مجله خواهد رسید.

12) از آنجائیکه فرایند داوری مقاله یکی از مراحل اساسی پذیرش یک مقاله است چنانچه داور محترماحساس کند که مقاله ارسالی به هر دلیلی در حیطه تخصص وی نیست باید فورا مقاله را به سردبیرعودت دهد.

13) داوران استقلال فکری نویسنده مقاله را محترم می شمارند و باید بی طرفانه کیفیت مقاله را ارزیابیکنند.

14) داوران باید به مقاله دریافتی برای داوری به مثابه یک سند محرمانه نگاه کنند. داوران نباید مقاله رادر اختیار دیگران قرار دهند و یا در مورد آن با دیگران به بحث بنشینند مگر در مواردی که بخواهند از نظرات دیگران در فرایند داوری استفاده کنند.

15) داوران باید در مورد نظرات اعمالی خود توضیحات لازم را ضمیمه نمایند.

16) داوران باید سهل انگاری نویسندگان در استناد به کارهای مشابه انجام شده را مد نظر داشته باشند.

17) داوران مجاز نیستند از اطلاعات، بحث ها و تفاسیر منتشر نشده دیگران که در قالب مقاله به این مجلهارسال شده در کارهای خود بدون کسب اجازه از نویسنده(گان) مقاله استفاده کنند.

18) نویسنده باید راهنمای نویسندگان را مطالعه نماید و مقاله را براساس ضوابط وشرایط اعلام شده ارسال نماید.

19) اساسی ترین مسئولیت اخلاقی یک نویسنده ارائه یک مقاله یا گزارش درست و تمام از پژوهش انجام شده و سعی در عدم ارتکاب به سرقت علمی به هر نحوی از انحاء شامل برداشت لفظ به لفظ و یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن و یا نتایج پژوهش های دیگر افراد است پس مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده/ نویسندگان باشد.

20) نویسنده متعهد است شواهد لازم در مورد مقاله ارسالی و تحقیقات صورت گرفته را که شامل داده های مقاله، اسناد، تصاویر است در صورت درخواست در اختیار هیات تحریریه مجله قرار دهد.

21) استناد صحیح به تمام منابعی که - چه به صورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم - از آن ها استفاده شده است الزامی است.

22) چنانچه مقاله قبلا (در این مجله و یا سایر مجلات)رد شده و یا از فرایند چاپ خارج شده است، نویسنده باید سردبیر را آگاه کرده و در مورد دلایل احتمالی رد و یا خارج شدن از چرخه انتشار و یا اصلاحات احتمالی انجام شده توضیح دهد.

23) تمام نویسندگان اصلی و همکار که در یک مقاله عناوین آنها در قسمت نویسندگان ذکر می شود باید واجد حداقل مشارکت علمی در تهیه مقاله باشند. نویسنده مسئول وظیفه دارد یک نسخه از مقاله ارسالی به مجله را برای سایر نویسندگان همکار ارسال کند و رضایت آنها را برای ذکر عنوان به شکل نویسنده همکار اخذ نماید.

24) مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است.

25) ثبت مقاله در سامانه با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده می شود.

26) درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، درصورتی کهنویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‌اند و از نام آنها سوءاستفاده گردد لازم است مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند.

27) همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند.

28) موارد زیر مصداق سرقت علمی[1] به شمار می آیند:

  1. ثبت مقاله دیگری به نام خود؛

  2. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی ندارند؛

  3. کپی برداری یا تکرار بخش های قابل توجهی از مقاله دیگری؛ (حتی اگر مقاله کپی شده و بدون ارجاع مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد)؛

  4. طرح نتیجه های حاصل از پژوهش های دیگران به نام خود؛

  5. چاپ تکراری یک مقاله از سوی یک نویسنده در چند نشریه؛

  6. بیان نتیجه های نادرست و خلاف یافته‌های علمی یا تحریف نتیجه های حاصل از پژوهش؛

  7. استفاده از داده‌های نامعتبر یا دست کاری در داده‌های پژوهش.

29)  مقالات برگرفته از پایان نامه های تحصیلی باید با هماهنگی و مجوز کتبی استاد راهنما ارسال شود.

30)    در صورت درخواست کتبی استاد راهنما مبنی بر انصراف از ذکر نام در مقاله، دانشجو می تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال کند.

13)    استفاده از اسامی اشخاص غیر مرتبط با پایان نامه (به غیر از استادان راهنما و مشاور) در مقالات مأخوذ از پایان نامه تخلف محسوب شده و مشمول پی گیری های قانونی است.

32)     فردی که به هر دلیل نامش در کنار تولید کنندگان یک مقاله علمی قید شده است، در قبال آن مقاله مسئول است. اعلام بی خبری و تبری از فرایندی که منجر به تولید مقاله شده است در هر حال و به هر شکلی غیر قابل قبول خواهد بود.

33)     در صورتی که هیئت تحریریه – به هر دلیل- نتواند طی حداکثر شش ماه مقاله ای را تعیین تکلیف کند، نویسنده (نویسندگان) مجاز است با درخواست کتبی اعلام انصراف کرده و مقاله را به مجله دیگری ارسال کند.

34)      در نگارش مقاله باید روش پژوهش علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

35)     مقاله پس از دریافت، نخست درهیئت تحریریه بررسی و ارزیابی می شود و در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوران ارسال می گردد. پس از وصول دیدگاه ها و نظرات داوران، نتایج وامتیازات کسب شده در هیئت تحریریه مطرح می شود و در صورت کسب امتیازات لازم و کافی و پذیرش آن، در نوبت نشر قرار می گیرد.

36)     کلیه مراحل و فرایند داوری مقاله، انجام اصلاحات، پذیرش یا رد، ویرایش و غیره از طریق سامانه فصلنامه مطالعات ایران کهن به اطلاع کلیه نویسندگان خواهد رسید.   

 


[1] براساس تعریف کمیته بین المللی اخلاق انتشار(COPE) ، سرقت علمی (Plagiarism) به استفاده غیرعمدی یا دانسته یا بی ملاحظه از کلمه ها، ایده ها، عبارت ها، ادعاها یا استنادهای دیگران بدون قدردانی و توضیح و استناد مناسب به اثر، صاحب اثر یا سخنران ایده گفته می شود. ازاین رو انتظار می رود که نویسندگان آثار علمی در اثر خود استفاده از آثار دیگران را با دقت ثبت کنند و این استفاده را به نحو متناسب به آگاهی مخاطبان برسانند تا علاوه بر حفظ صداقت، از اتهام فریبکاری، سهل انگاری وسرقت علمی مصون بمانند.