پژوهش آلمانی‌ها درمورد خاور نزدیک باستان و ارتباط آن با منافع سیاسی اقتصادی ، از امپراتوری آلمان تا جنگ جهانی دوم

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

موسسه فرهنگی هزار آوای تاریخ

چکیده

اهمیت تاریخ باستانی و باستان شناسی به منظور ایجاد هویت ملی در سال‌های اخیر بارها مورد تاکید قرار گرفته است. این مقاله به اهمیت مطالعات خاور نزدیک در آلمان از 1870 تا 1945 می‌پردازد. این پژوهش به منافع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رایج در آلمان زمان ویلهلم می‌پردازد. پس از جنگ جهانی اول، به دلایل ایدئولوژیکی و سیاسی مختلف، این دغدغه ، مسیر جدیدی را در مطالعات یونان باستان باز کرد، در مدتی که رژیم نازی روی کار بود، رویکرد مطالعۀ خاور نزدیک دوباره تغییر کرد، که با تنزل مقام افراد سامی و ستودن آریایی‌ها همراه بود. در هر حال، با هرگونه موضوع ایدوئولوژیکی نسبت به خاور نزدیک، پژوهش در مورد این موضوع در روابط بین الملل نقش مهمی داشته و عاملی برای نفوذ آلمان در منطقه بوده است.
واژگان کلیدی: ایران ، آلمان، تاریخ،باستانشناسی،سیاست،دین

چکیده تصویری

پژوهش آلمانی‌ها درمورد خاور نزدیک باستان و ارتباط آن با منافع سیاسی اقتصادی ، از امپراتوری آلمان تا جنگ جهانی دوم

کلیدواژه‌ها

موضوعات