کلیدواژه‌ها = آغاز سخن
تعداد مقالات: 2
1. آغاز سخن به مناسبت اولین شماره نشریه - صاحب امتیاز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 8-8

منصور حمدالله زاده


2. سخن مدیر مسئول نشریه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 9-10

میرزا محمد حسنی