کلیدواژه‌ها = درخت- اسطوره
تعداد مقالات: 1
1. نقش درخت بر ُمهر و اثر مُهرهای ایلامی (3000-539ق.م)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 123-161

مهرداد نوری مجیری